Bostadsrättsföreningen Willandshus i Fjälkinge

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Willandshus i Fjälkinge vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Kristianstad så är Bostadsrättsföreningen Willandshus i Fjälkinge ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Kristianstad arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Kristianstad och i Skåne län. Redan 1958-09-05 så skapades Bostadsrättsföreningen Willandshus i Fjälkinge och bolaget är har ej F-skattsedel.

738200-0250 är organisationsnummret för bolaget som finns i Kristianstad.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Willandshus i Fjälkinge och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Willandshus i Fjälkinge så går det att nå dem via telefon på 044-126667 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Willandshus i Fjälkinge är Nyman, Tomas Olof som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Alf Torgny Stefan som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Tenggren, Torbjörn Lennart som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Nils Arne Lennart som är född 1952 och har titeln Suppleant, .