Bostadsrättsföreningen Heden

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Heden hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Kristianstad som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Heden finns. I Kristianstad så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Heden tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Heden har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Heden så kan ni göra det genom att skicka er post till Hemvärnsv. 3 A, 291 63, Kristianstad men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 044-232149.

Kristianstad arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Heden har idag 738200-0474 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Lang, Sven-Erik Jimmy Mattias -Nilsson, Jan Håkan är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Heden

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Heden så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lang, Sven-Erik Jimmy Mattias som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Jan Håkan som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Eva Susanna Ingegärd som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Burle, Jenny Jill som är född 1957 och har titeln Suppleant, Knutsson, Eva Christina Lisbeth som är född 1962 och har titeln Suppleant, .