HSB Bostadsrättsförening Hoffmeister i Kristianstad

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Hoffmeister i Kristianstad hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Kristianstad som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Hoffmeister i Kristianstad finns. I Kristianstad så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Hoffmeister i Kristianstad tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Hoffmeister i Kristianstad har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Hoffmeister i Kristianstad så kan ni göra det genom att skicka er post till Cardellsg. 5, 291 31, Kristianstad men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 044-123100.

Kristianstad arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Hoffmeister i Kristianstad har idag 738200-2132 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Berg, Nils-Berne Ingvar -Ekdahl, Inga Marianne -Ekdal, Eva Christin -Jakobsson, Kent-Olof Bertil är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Hoffmeister i Kristianstad

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Hoffmeister i Kristianstad så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Berg, Nils-Berne Ingvar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekdahl, Inga Marianne som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekdal, Eva Christin som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Kent-Olof Bertil som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Smith, Russell Keith som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Hägelmark, Per Ingemar Lennart som är född 1958 och har titeln SuppleantMartinsson, Lars Magnus Jörgen som är född 1985 och har titeln Suppleant, .