HSB:s Bostadsrättsförening Göta i Kristianstad

Skåne län

Information

I Kristianstad finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB:s Bostadsrättsförening Göta i Kristianstad. Det finns flera bolag som liknar HSB:s Bostadsrättsförening Göta i Kristianstad i Skåne län. Kristianstad är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1945-09-11 så har HSB:s Bostadsrättsförening Göta i Kristianstad varit registrerat. Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Göta i Kristianstad och det finns fler bolag som är det i Kristianstad.

Vill man komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Göta i Kristianstad så kan man gör det genom att posta ett brev till Cardellsg. 5, 291 31, Kristianstad. Vi ni istället prata med HSB:s Bostadsrättsförening Göta i Kristianstad så kan ni göra det på 044-123100.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Bengtsson, Kjell Gunnar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Clark, Britt Anna-Lisa som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Göran Bertil Mikael som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Risberg, Janet Marie-Louise som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Tidén, Tomas Anders som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Vilsson, Kent Inge Rolf som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotWribe, Gerd Lizbeth som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Fridland, Bengt Erik som är född 1951 och har titeln Suppleant, Kullberg, Nils Anders som är född 1951 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Clark, Britt Anna-Lisa -Nilsson, Göran Bertil Mikael -Vilsson, Kent Inge Rolf -Wribe, Gerd Lizbeth .

HSB:s Bostadsrättsförening Göta i Kristianstad har 738200-2256 som sitt organisationsnummer.