Riksbyggens Bostadsrättsförening Kristianstadshus nr 2

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Kristianstadshus nr 2 är ett företag som finns i Kristianstad. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Kristianstadshus nr 2 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Dahlberg, Kenth Thomas som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlberg, Kerstin Margareta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Mats Olof som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Samuelsson, Ulf Daniel som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderling, Eva Kristina Cecilia som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Bertil Mikael som är född 1978 och har titeln SuppleantPersson, Pia Carina som är född 1966 och har titeln Suppleant, Solfors, Eva Helene som är född 1944 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Kristianstadshus nr 2 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Kristianstadshus nr 2 på telefon 044-214822.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Kristianstadshus nr 2 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Kristianstadshus nr 2 är ett av många företag som finns i Skåne län och Kristianstad arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Kristianstadshus nr 2 innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Kristianstadshus nr 2 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Kristianstadshus nr 2 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Kristianstadshus nr 2 har 738200-4153 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.