HSB:s Bostadsrättsförening Sting i Kristianstad

Skåne län

Information

I Skåne län så finns HSB:s Bostadsrättsförening Sting i Kristianstad. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Kristianstad här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Sting i Kristianstad tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Kristianstad jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

HSB:s Bostadsrättsförening Sting i Kristianstad är ej momsregistretat och har organisationsnummer 738200-6349.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 044-120099 alternativt besöka eller skicka post till HSB:s Bostadsrättsförening Sting i Kristianstad på följande adress Cardellsg. 5, 291 31, Kristianstad.

HSB:s Bostadsrättsförening Sting i Kristianstad är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB:s Bostadsrättsförening Sting i Kristianstad så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Gmaz, Darinka som är född 1959 och har titeln Suppleant . Siivola, Anne Elisabeth som är född 1970 och har titeln Suppleant , Smailagic, Lejla som är född 1975 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.