Taxi support Åhus 24 h Ekonomisk förening

Skåne län

Information

769614-0313 är organisationsnummer för bolaget Taxi support Åhus 24 h Ekonomisk förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Taxi support Åhus 24 h Ekonomisk förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Kristianstad som är den kommunen som Taxi support Åhus 24 h Ekonomisk förening finns i.

Taxi support Åhus 24 h Ekonomisk förening har varit registrerat sedan 2006-03-08 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 2006-05-04 vill man istället veta hur det står till med momsen för Taxi support Åhus 24 h Ekonomisk förening så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2007-06-07.

Taxi support Åhus 24 h Ekonomisk förening är och det finns flera bolag i Kristianstad som också är .

Firmatecknare för Taxi support Åhus 24 h Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Falk, Carl Allan -Falk, Randi Berg

Vill ni komma i kontakt med Taxi support Åhus 24 h Ekonomisk förening så kan ni göra det på telefon genom 0766-440740 eller genom brev på följande adress:
SMATTERVÄGEN 3, 296 91, Åhus

Föreningen har till ändamål: Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upprätta och vidmakthålla ett gemensamt beställningskontor samt främja ett effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av medlemmarnas fordon, en medlem som ej har något eget fordon kan delta som anställd antingen hos föreningen eller hos en annan medlem. Att handha för medlemmarna gemensamma uppgifter i övrigt, som myndigheter ålägger föreningens medlemmar eller föreningen i dess helhet. Samt att i övrigt bedriva sådan verksamhet, som kan vara förenlig med den av medlemmarna bedrivna fordonsverksamheten.

Det finns olika personer som har en koppling med Taxi support Åhus 24 h Ekonomisk förening och det är Falk, Carl Allan som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Falk, Randi Berg som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilhelmsen, Etly som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot,