Moberg Miljökonsult Handelsbolag

Skåne län

Information

I Kristianstad finns det ett Handelsbolag som heter Moberg Miljökonsult Handelsbolag. Det finns flera verksamheter som liknar Moberg Miljökonsult Handelsbolag i Skåne län. Kristianstad är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 2005-01-31 så har Moberg Miljökonsult Handelsbolag varit registrerat och sedan 2005-03-17 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Moberg Miljökonsult Handelsbolag och det finns fler verksamheter som är det i Kristianstad.

Vill man komma i kontakt med Moberg Miljökonsult Handelsbolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Torsebrov. 375, 291 95, Färlöv. Vi ni istället prata med Moberg Miljökonsult Handelsbolag så kan ni göra det på 044-73009.

Konsultverksamhet innefattande, rådgivning, utredningar, kontakter med tillsyns- och prövningsmyndigheter, riskhantering, konflikthantering mellan intressenter. upprättande av handlingar i tillstånds- och anmälningsärenden, klagomålshantering, egenkontroll, prövning enligt miljöbalken.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Moberg, Jan-Eric som är född 1965 och har titeln Bolagsman, Moberg, Jenny Maria som är född 1976 och har titeln Bolagsman, .

Firman tecknas av bolagsmännen gemensamt. .

Moberg Miljökonsult Handelsbolag har 969708-0258 som sitt organisationsnummer.