Tollo Linear AB

Skåne län

Information

Tollo Linear AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Kristianstad som är den kommunen där Tollo Linear AB finns. I Kristianstad så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Tollo Linear AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Tollo Linear AB har haft sedan 2000-01-27. Tollo Linear AB har funnits sedan och 2000-01-27 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Tollo Linear AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Estrids v. 10, 291 65, Kristianstad men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 044-246700.

Kristianstad arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Tollo Linear AB Privat, ej börsnoterat.

Tollo Linear AB har idag 556583-9098 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Persson, Claes Håkan -Pettersson, Lars Fredrik -Trygg, Lars Anders är den som för stunden ansvarar för Tollo Linear AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - självt eller genom hel- eller delägda bolag - utveckla, tillverka, sammansätta, köpa, sälja, importera och exportera, såväl för egen räkning som i egenskap av kommisionär eller agent, samt i övrigt driva handel med linjärenheter, linjära ställdon med kontrollutrustning, linjära kulskruvar och produkter som ingår i manuella och automatiserade system för att hantera, förflytta och lyfta, komponenter för industriell automatisering, samt andra liknande produkter för industriell automatisering, samt andra liknande produkter för industriella ändamål samt tillbehör därtill och idka därmed förenlig verksamhet.

I Tollo Linear AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Persson, Claes Håkan som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Johansson, Bengt Niclas som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Lars Fredrik som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Trygg, Lars Anders som är född 1970 och har titeln Suppleant, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Siberg, Heléne Marie som är född 1965 och har titeln RevisorssuppleantJonzén, Johan Henrik som är född 1977 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .