Halls Företagsprodukter Aktiebolag

Skåne län

Information

Halls Företagsprodukter Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Kristianstad som är den kommunen där Halls Företagsprodukter Aktiebolag finns. I Kristianstad så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Halls Företagsprodukter Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Halls Företagsprodukter Aktiebolag har haft sedan 2001-04-13. Halls Företagsprodukter Aktiebolag har funnits sedan och 2001-04-13 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Halls Företagsprodukter Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Hanaskogsv. 234, 291 95, Färlöv men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 044-73420.

Kristianstad arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Halls Företagsprodukter Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Halls Företagsprodukter Aktiebolag har idag 556590-6434 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Halls Företagsprodukter Aktiebolag

Bolaget skall i egen regi via internet och postorder i första hand bedriva handel med företag och offentliga myndigheter i Europa. Bolagets produkter skall i första hand vara företagsförnödenheter såsom kemisktekninska produkter, personlig skyddsutrustning, verktyg och andra företags kompletterande produkter samt produkter för verksamhet inom Räddningstjänsten.

I Halls Företagsprodukter Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hall, Per Göran Einar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Hall, Per Ove Mats som är född 1966 och har titeln Suppleant, Lennartsson, Björn Peter Thomas som är född 1954 och har titeln Revisor, Jarl, Pierre Mikael som är född 1970 och har titeln Revisorssuppleant, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .