Rathckes Entreprenad AB

Skåne län

Information

Rathckes Entreprenad AB är ett av många bolag som finns i Kristianstad. Det är nämligen den kommunen som Rathckes Entreprenad AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Rathckes Entreprenad AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2003-01-07. Men sedan 2003-02-06 så har Rathckes Entreprenad AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Yngsjöv. 264, 296 91, Åhus. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Rathckes Entreprenad AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 044-247497.

Kristianstad arbetar för att bolag som Rathckes Entreprenad AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Rathckes Entreprenad AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva jordbruk, djurskötsel, gräv- och schakt- entreprenad, transporter med lastbil, markarbete inom anläggning och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Rathckes Entreprenad AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Rathckes Entreprenad AB och det är följande personer, Jönsson, Inge Allan Magnus som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Maurd Anna Carita som är född 1965 och har titeln Suppleant, Nilsson, Bengt Evert som är född 1957 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Rathckes Entreprenad AB är 556637-4426.