InfoMentor - P.O.D.B AB

Skåne län

Information

InfoMentor - P.O.D.B AB är ett av många bolag som finns i Kristianstad. Det är nämligen den kommunen som InfoMentor - P.O.D.B AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

InfoMentor - P.O.D.B AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2004-03-18.

InfoMentor - P.O.D.B AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2003-11-26. Men sedan 2004-03-18 så har InfoMentor - P.O.D.B AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Väverig. 2, 291 54, Kristianstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på InfoMentor - P.O.D.B AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 044-200123.

Kristianstad arbetar för att bolag som InfoMentor - P.O.D.B AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för InfoMentor - P.O.D.B AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Bolaget skall utveckla och marknadsföra pedagogiska verktyg för mål- och resultatstyrning, kvalitetssäkring, uppföljning och annan administration till skolor och deras huvudmän samt marknadsföra utbildning och tjänster inom detta område samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för InfoMentor - P.O.D.B AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Einarsdottir, Vilborg -Rosenkvist, Mats Christer.

Det finns idag lite personer som är kopplade till InfoMentor - P.O.D.B AB och det är följande personer, Rosenkvist, Mats Christer som är född 1960 och har titeln VD, Rosenkvist, Mats Christer som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Einarsdottir, Vilborg som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Oladottir, Asta Dis som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Sturesson, Carl Jesper som är född 1976 och har titeln Revisor, Svensson, Sven-Inge Kenneth Linné som är född 1955 och har titeln Revisorssuppleant.KPMG AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för InfoMentor - P.O.D.B AB är 556651-9475.